jeśli wczorajsze przerwy będą duże, prawdopodobnie będę tu długo czekać około .776