Zacząłem dwa tygodnie temu, aby zrobić kilka testów w odniesieniu do teorii TZ. Chociaż nie przylgnąłem do oryginalnych pomysłów przedstawionych w wątku systemu podobieństwa, udało mi się znaleźć pewne prawdopodobne konfiguracje (92% za zrobienie 10 pipsów - 2 pipsy za rozprzestrzenianie w ciągu 2 godzin) zawierające h i k. Jednak sygnały te są dość rzadkie (1 co 2 tygodnie). W odniesieniu do twojej ankiety. Myślę, że jest zbyt wcześnie, aby podjąć decyzję, mając w eksploratorze tylko 19 transakcji ... Będę czekać na wyniki 100, 200 lub 500 transakcji.