1 Załącznik (-i) Dokonuję transakcji pomiędzy R38% a S38%, gdy istnieje wzór pokazujący więcej niż oczywiste odbijanie się pomiędzy tymi poziomami z kilkoma testami na każdym poziomie Oporu przy R38% do S38% Fib lub innych wzorach, gdy pokazują konfluencję z inne wskaźniki, a także słabe wyniki handlowe. Na przykład mogę wziąć tutaj krótki handel: