Najmniejsza pozycja to 1.000 jednostek w MB Trading. 0,1 $pips.