oni odpowiedzieli czymś podobnym Szanowny Panie Dziękuję za wiadomość e-mail. To jest bardzo interesujące # 8217. W tym czasie istniała zbywalna jednostka waluty o nazwie Europejska Jednostka Walutowa (ECU), która składała się z koszyka walut europejskich (Deutschemark, Francuzi i Belgijscy Frankowie, Lira, Dutch Guilders Irish Punt itp.). Być może dane te zostały zamienione na historyczne dane w euro, ale nie możemy być tego pewni. Dlatego sugerowałbym NIE poleganie na danych przed 2002 rokiem.