albo łatwy sposób...
następnie kliknij przycisk zamykania. możliwe, że jest to osłabione w zależności od tego, jak twój broker obsługuje zamówienia… nie jestem pewien.